Kurs Techniczny Extended Range – 19-21 czerwca

Uczestnicy kursu pogłębią swą wiedzę teoretyczną, znajomość sprzętu i umiejętności nurkowe, niezbędne przy nurkowaniach wykraczających poza poziom rekreacyjny. SSI Extended Range to kurs dla wszystkich, którzy chcą nurkować głębiej, dłużej i w bardziej wymagających warunkach.