6-7 sierpnia – Normoxic Trimix

Na kursie SSI Normoxic Trimix zapoznasz się z procedurami użycia trimiksów normoksycznych, czyli mieszanek o zawartości helu nawet tak wysokiej jak 30%. Kursanci wykonują nurkowania szkoleniowe do maksymalnej głębokości 55 m używając 50% nitroksu podczas przystanków dekompresyjnych.