SSI Advanced Adventurer

Kurs Advanced Adventurer, wprowadzający do kontynuacji szkolenia, jest przeznaczony zwłaszcza dla tych, którzy są świeżo upieczonymi nurkami Open Water i nie wiedzą w jakim Specjalistycznym Kursie wziąć udział. Podczas programu Advanced Adventurer bedziesz miał szansę wypróbować 5 różnych specjalności. Aby lepiej poznać specyfikę poszczególnych specjalizacji odbędziesz po jednym szkoleniowym nurkowaniu specjalistycznym (z każdego typu) na wodach otwartych.

Bez żadnych ograniczeń czasowych możesz kontynuować szkolenie uczestnicząc w kolejnych Kursach Specjalistycznych. Możesz ukończyć wszystkie specjalizacje bądź tylko kilka z nich; wystarczy, że odbędziesz drugie nurkowanie specjalistyczne danego typu i spełnisz wszystkie wymagania dotyczące zajęć teoretycznych.