SSI Dive Control Specialist

Masz trzy opcje: możesz ukończyć oddzielnie kursy Dive Guide, Science of Diving i Dive Control Specialist, bądź jako jeden program, albo dołączyć do programu jako Divemaster jakiejkolwiek innej uznawanej agencji (crossover). Będąc Dive Control Specialist możesz prowadzić podwodne wycieczki z udziałem certyfikowanych nurków, asystować instruktorom SSI w klasie, na basenie i na wodach otwartych pod pośrednim nadzorem instruktora (poza umiejętnościami ratowniczymi); prowadzić programy SSI Scuba Skills Update, SSI Snorkeling oraz SSI Try Scuba program (tylko na basenie). Możesz również podnieść kwalifikacje do poziomu Training Specialist.