SSI Dive Guide

Program ten jest pierwszym krokiem do świata Dive Professionals. Jako Dive Guide będziesz wyszkolony do prowadzenia grupy certyfikowanych nurków na wycieczkach podwodnych. Dive Guides muszą być afiliowani przy aktywnym Centrum Nurkowym SSI, oraz gdy to konieczne, muszą pracować z aktywnym Instruktorem SSI.Jako certyfikowany SSI Dive Guide (DG) możesz prowadzić podwodne wycieczki dla certyfikowanych nurków, uczyć nurkowania w sprzęcie ABC, po zaliczeniu modułu Snorkel Instructor wystawiać certyfikaty Snorkel Diver.