SSI Divemaster

Dive Guide plus Science of Diving równa się Divemaster. Divemaster może również prowadzić wycieczki podwodne dla certyfikowanych nurków, jak również asystować Instruktorowi SSI pod jego bezpośrednim nadzorem zarówno na wykładach, jak i zajęciach basenowych. Jako certyfikowany SSI Divemaster (DM) możesz prowadzić zajęcia Try Scuba (tylko w basenie), asystować Instruktorowi SSI pod jego bezpośrednim nadzorem, zarówno na wykładach jak i zajęciach basenowych.