SSI Master Diver

SSI Master Diver jest obecnie jednym z najbardziej elitarnych certyfikatów nurkowych. Nurkowie, którzy spełnili wymagania, aby osiągnąć ten poziom szkolenia, posiadają wiedzę, umiejętności i doświadczenie na tak wysokim poziomie, iż rzeczywiście mogą określać się mianem Master Diver (Mistrz Nurkowania). Aby otrzymać licencję Master Diver, musisz ukończyć 5 kursów nurkowych i mieć zalogowanych 50 nurkowań.

Kursy kwalifikujący Cię do certyfikatu Master Diver możesz wybrać spośród całej listy specjalizacji.