SSI Scuba Diver

Scuba Diver jest idealnym kursem dla tych, którzy nie mają czasu ukończyć pełnego kursu Open Water Diver. Kurs ten obejmuje mniej więcej połowę zakresu programowego kursu Open Water Diver.

W każdej dogodnej chwili w przyszłości oraz w dowolnym, najbardziej odpowiadającym Ci miejscu na świecie możesz uzupełnić drugą część i zostać licencjonowanym nurkiem.

Zawartość merytoryczna kursu Scuba Diver będzie w pełni uznana na poczet kursu Open Water Diver, dzięki czemu nie będziesz musiał ponownie „przerabiać” żadnej powtarzającej się części programu. Po krótkim updacie umiejętności będziesz mógł uzupełnić kurs Open Water Diveri otrzymać licencję nurka Open Water.

Nurkowie posiadający certyfikat Scuba Diver mogą nurkować, pod bezpośrednim nadzorem Przewodnika Nurkowego (Dive Leader), do maksymalnej głębokości 12m. Dzięki temu, nawet nie kontynuując edukacji nurkowej, możesz czerpać z nurkowania wiele przyjemności i zdobywać kolejne, fantastyczne doświadczenia nurkowe. Na koniec kursu otrzymasz certyfikat SCUBA DIVER, poświadczający pomyślne ukończenie tego kursu. Certyfikat ten uprawnia do uczestnictwa w nurkowaniach pod przewodnictwem Dive Leader’a na całym świecie. Jeśli kiedykolwiek postanowisz kontynuować szkolenie i zostać licencjonowanym nurkiem skontaktuj się z najbliższą placówką szkoleniową SSI, w której uzyskasz wszelkie informacje na temat tego w jaki sposób możesz uzupełnić szkolenie i zostać SSI Open Water Diver.