SSI Stres i ratownictwo

„Bądź przygotowany na niespodziewane, nagłe wypadki”

Stres jest nierozerwalnie związany z ratownictwem i wypadkami nurkowymi. Na tym kursie nauczysz się jak przewidywać i zapobiegać wypadkom oraz w jaki sposób radzić sobie w trudnych sytuacjach, jeśli już wystąpią.

W trakcie kursu nauczysz się, w jaki sposób unikać, rozpoznawać i radzic sobie z problemami zarówno na powierzchni, jak i pod wodą. Kurs trwa od 2 do 4 dni, w czasie których zdobędziesz niezbędną wiedzę i umiejętności podczas zajęć teoretycznych oraz szkolenia w wodzie – na basenie oraz w wodach otwartych. Warunkiem uczestnictwa w kursie Stres i ratownictwo jest posiadanie ważnego certyfikatu Pierwsza Pomoc.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat Stresu i ratownictwa (Stress & Rescue) możesz zakupić podręcznik lub DVD nawet jeżeli nie zamierzasz brać udziału w kursie.

Zakres tematyczny kursu Stres i ratownictwo:

  • Stres w nurkowaniu – przyczyny i zapobieganie
  • Rozpoznawanie i radzenie sobie ze stresem
  • Postępowanie w nagłych wypadkach
  • Umiejętności potrzebne do radzenia sobie z paniką
  • Ratownictwo
  • Czynniki utrudniające ratownictwo

Podstawowym celem specjalistycznego kursu SSI jest zapoznanie nurka w łatwy i przyjemny sposób z najważniejszymi umiejętnościami jakie powinien posiadać. Wszystkie kursy obejmują: samodzielną naukę w domu, krótkie zajęcia teoretyczne i praktyczne szkolenie w wodzie.

Połącz inne kursy specjalistyczne z kursem Stres i ratownictwo! Kursy Nawigacja i Poszukiwanie i wydobywanie mogą stanowić doskonałe uzupełnienie. Różnorodność dostępnych możliwości jest nieograniczona!