PADI Tec Deep Diver

Szkolenie PADI Tec Deep Diver przeniesie Cię poza granice wyznaczone przez nurkowanie rekreacyjne i odsłoni przed Tobą świat nurkowania technicznego.

Minimalne wymagania:

 • Minimalne wymagane certyfikaty – PADI AOWD, PADI Rescue Diver, PADI Enriched Air Diver, PADI Deep Diver (lub odpowiednie stopnie innej organizacji)
 • Aktualne (nie starsze niż 2 lata) szkolenie EFR – Pierwsza pomoc
 • Doświadczenie w analizie gazów, opisywania butli, znajomość problemów toksyczności tlenowej, kalkulacji ekspozycji tlenowej, określaniem maksymalnych limitów głębokości w planowaniu nurkowań na różnym nitroksie
 • Wiek minimum 18 lat
 • Minimalna liczba zalogowanych nurkowań – 100, z czego minimum 20 na wzbogaconym powietrzu, minimum 25 głębszych niż 18 metrów i co najmniej 15 głębszych niż 30 metrów
 • Wymagane materiały to podręcznik Tec Deep wraz ze wszystkimi dodatkami

Szkolenie obejmuje sześć wykładów teoretycznych wraz z egzaminem, praktyczne zastosowanie wiedzy i dwanaście nurkowań.

Część teoretyczna obejmuje wykłady z zakresu odpowiedzialności, ryzyka i konsekwencji nurkowania głębokiego, konfiguracji i wymagań sprzętowych, planowania gazów (limity, zegar CNS, toksyczność tlenowa), technik i procedur nurkowania głębokiego, planowania ilości powietrza, problemów z kontrolą pływalności, specyficznych znaków nurkowych. Omawiamy wszystkie procedury i techniki nurkowania głębokiego oraz procedury postępowania w nagłych wypadkach.

W ramach praktycznego zastosowania teorii nauczysz się poprawnie planować nurkowania, nurkować bezpiecznie, dobierać optymalnie ilości i rodzaje gazów, liczyć przystanki dekomresyjne, wysycenia oraz planować sytuacje awaryjne.

Na kursie wykonasz również 12 nurkowań technicznych:

 • Głębokość maksymalna 10m, zalecane nurkowanie w podwójnym zestawie butli,
 • Głębokość maksymalna 10m, polecany zestaw sprzętu, butli i jedna butla dekompresyjna (stage) najlepiej z nitroxem
 • Głębokość maksymalna 10m, polecany zestaw sprzętu i dwie butle dekompresyjne (najlepiej z dwoma różnymi nitroksami)
 • Głębokość 12 do 14 m, polecany zestaw sprzętu, jedna butla dekompresyjna
 • Głębokość 15-24 m, polecany zestaw sprzętu, dwie butle dekompresyjne
 • Głębokość 24-30 m, (nurkowanie wielopoziomowe), zalecany zestaw sprzętu, jedna butla dekompresyjna (symulowana dekompresja)
 • Głębokość 24-33 (nurkowane wielopoziomowe), obowiązkowo zastaw sprzętu i butli oraz dwie butle dekompresyjne
 • Głębokość 27-40 m, zestaw butli i jedna lub dwie butle dekompresyjne – ćwiczenie symulowanej dekompresji
 • Głębokość 27-43m zestaw butli i jedna butla na dekompresję, nurkowanie dekompresyjne
 • Głębokość 36-46m, zestaw butli i jedna lub dwie butle (w zależności od planu nurkowego) na dekompresję – nurkowanie dekompresyjne
 • Głębokość 40-50 zestaw butli i jedna lub dwie butle (w zależności od planu nurkowego) na dekompresję – nurkowanie dekompresyjne, planowanie zmiany gazów na dekompresji
 • Głębokość 44-50, zestaw butli i jedna lub dwie butle (w zależności od planu nurkowego) na dekompresję – nurkowanie dekompresyjne, wysoce polecane, aby je wykonać w typowym dla nurka środowisku nurkowym.

Wymagany sprzęt:

 • Podwójny zestaw butli (polecany 2×12, co najmniej) z manifoldem, dopuszczalne użycie zaworów typu H lub Y i jednej butli dla specyficznych nurkowań (płytkich, krótkich) i w odpowiednim środowisku nurkowym
 • Dwa automaty, jeden na 2m wężu z manometrem, odpowiednio oznaczone
 • Butle dekompresyjne z automatami i manometrem odpowiednio oznaczone
 • Odpowiednią ilość powietrza zapasowego
 • Worek wypornościowy i uprząż
 • Komputer nurkowy oraz dodatkowy ( zapasowy) komputer lub inny przyrząd pomiaru czasu i głębokości
 • Informacje zapasowe dekompresyjne ( komputer, tabele…..)
 • Odpowiedni do środowiska skafander nurkowy
 • System balastowy
 • Lina
 • Dmuchane urządzenie sygnalizacyjne ( bojka)
 • Worek wypornościowy (preferowany żółty)
 • Dwa narzędzia tnące
 • Tabliczka
 • Maska zapasowa (opcja)
 • Kompas
 • Światło (opcja)

Zalecany sprzęt:

 • Komputer z oprogramowaniem do liczenia dekompresji
 • Analizator tlenu
 • Lina
 • Zestaw pierwszej pomocy
 • Tlen awaryjny

Po ukończeniu kursu będziesz w umiał zmieniać gazy pod wodą, przeprowadzać przedłużone bezdekompresyjne oraz dekompresyjne nurkowania na głębokość do 50 metrów oraz wykorzystywać powietrze i nitrox do przyspieszonej dekompresji. Zrozumiesz również zagrożenia i ryzyka związane z nurkowaniem technicznym na duże głębokości.