SSI Advanced Nitrox

Uczestnicy kursu SSI Advanced Nitrox pogłębią swą wiedzę teoretyczną, znajomość sprzętu i umiejętności nurkowe, niezbędne przy nurkowaniach wykraczających poza poziom rekreacyjny. Kurs ten przyczyni się do zwiększenia pewności siebie i komfortu oraz zwiększy poziom umiejętności. SSI Advanced Nitrox to kurs dla wszystkich, którzy chcą nurkować głębiej, dłużej i w bardziej wymagających warunkach. Nurek posiadający uprawnienia SSI Adv Nitrox jest uprawniony do nurkowań do max 40m z możliwością użycia butli stage jako butli dekompresyjnej. Ilość przystanków dekompresyjnych w drodze do powierzchni nie może przekroczyć 15min.

Wymagania wstępne:

  • wiek minimum 18 lat
  • minimum 50 zalogowane nurkowania, w tym 10 przy uzyciu nitroxu
  • certyfikat Nurkowanie nitroxowe, Nurkowanie głębokie oraz Stres i ratownictwo (lub odpowiedniki)

Podczas trwania kursu nurkowego nauczysz się poprawnych technik poruszania się pod wodą, takich jak żabka, poprawny kraul, właściwy trym oraz sposobów poprawnej konfiguracji sprzętu. Dodatkowymi umiejętnościami jest obsługa jednej butli stage i prowadzenie dekompresji przy jej udziale.

Na szkoleniu nurkowym SSI Advanced Nitrox nauczysz się obsługi zaworów i rozwiązywania problemów utraty gazu oraz planowania nurkowań dekompresyjnych.

SSI Advanced Nitrox jest idealnym początkiem przygody każdego nurka z aspiracją do nurkowań technicznych

Kurs nurkowy SSI Advanced Nitrox bardzo często połączony jest ze szkoleniem Extended Range oferując nurkowi doskonałe narzędzie do nurkowań wykraczających poza ramy rekreacji dając idealne wiedzę i możliwości do dalszej edukacji nurkowej.