SSI Extended Range

Uczestnicy kursu nurkowego SSI Extended Range pogłębią swą wiedzę teoretyczną, znajomość sprzętu i umiejętności nurkowe, niezbędne przy nurkowaniach wykraczających poza poziom rekreacyjny. Kurs ten przyczyni się do zwiększenia pewności siebie i komfortu oraz zwiększy poziom umiejętności. SSI Extended Range to kurs dla wszystkich, którzy chcą nurkować głębiej, dłużej i w bardziej wymagających warunkach. Nurek posiadający uprawnienia SSI Extended Range jest uprawniony do nurkowań do max 45m z możliwością użycia butli stage jako butli dekompresyjnej. Ilość przystanków dekompresyjnych w drodze do powierzchni nie może przekroczyć 30min.

Wymagania wstępne:

  • wiek minimum 18 lat
  • certyfikat Advanced Nitrox
  • minimum 100 zalogowanych nurkowań
  • sprzęt nurkowy w wersji technicznej

Podczas trwania kursu nurkowego nauczysz się poprawnych technik poruszania się pod wodą, takich jak żabka, poprawny kraul, właściwy trym oraz sposobów poprawnej konfiguracji sprzętu. Dodatkowymi umiejętnościami jest obsługa jednej butli stage i prowadzenie dekompresji przy jej udziale. Na szkoleniu SSI Extended Range nauczysz się obsługi zaworów i rozwiązywania problemów utraty gazu oraz planowania nurkowań dekompresyjnych.

Kurs nurkowania SSI Extended Range jest idealnym początkiem przygody każdego nurka z aspiracją do nurkowań technicznych.

Kurs SSI Extended Range bardzo często połączony jest ze szkoleniem SSI Advanced Nitrox oferując nurkowi doskonałe narzędzie do nurkowań wykraczających poza ramy rekreacji, dając idealne wiedzę i możliwości do dalszej edukacji nurkowej.