SSI Normoxic Trimix

Mieszaniny helowe w dużym stopniu zmniejszają zjawisko narkozy azotowej a przy odpowiednio dużej proporcji eliminują ją z nurkowania. Podczas kursu nurkowania SSI Normoxic Trimix poznasz procedury stosowania mieszanin Normoxic Trimix z zawartością helu i zawartością tlenu do 18%. Nurkowania szkoleniowe odbywają się na głębokości do 60m z wykorzystaniem mieszanin deco w bulti stage.

Wymagania wstępne:

  • wiek minimum 18 lat
  • minimum 150 zalogowanych nurkowań, obejmujących przynajmniej 50 nurkowań na głębokości większej niż 30m
  • certyfikat Extended Range lub jego odpowiednik
  • sprzęt nurkowy w wersji technicznej

Podczas trwania kursu nurkowania SSI Normoxic Trimix nauczysz się poprawnych technik planowania nurkowań dekompresyjnych z użyciem dwóch butli stage. Udoskonalisz procedury awarii sprzętu i braku gazu z użyciem dodatkowego zapasu gazu. Poszerzysz swoje możliwości zakresu głębokości do 60 m oraz zwiększysz czas denny i możliwą ilość przystanków deco w drodze do powierzchni do max 60 min.