Obsługa automatycznych defibrylatorów

Emergency First Response Automated External Defibrillation – AED

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich uczestników szkoleń pierwszej i drugorzędnej pomocy przedmedycznej i obejmuje swoim zakresem wykorzystanie automatycznych defibrylatorów. 

Program szkolenia zawiera:

  • ogólne informacje z zakresu pierwszej pomocy
  • użycie automatycznych defibrylatorów zewnętrznych AED