Pierwsza i drugorzędna pomoc przedmedyczna w przypadkach ratowania życia i zdrowia dzieci

Emergency First Response – Care for Children

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich osób pracujących z dziećmi tj. nauczycieli, opiekunek, pielęgniarek, instruktorów harcerskich, instruktorów rekreacji ruchowej i różnych dyscyplin sportu, trenerów, służb mundurowych, pracowników ośrodków specjalnych dla dzieci, wychowawców i kierowników placówek wypoczynku letniego i zimowego, duchownych, przewodników turystyki górkiej, wyjazdowej, organizatorów pielgrzymek, animatorów kultury i grup dziecięcych oraz dla rodziców. Kurs ten jest także zalecany dla wszystkich tych osób, które ubiegają się o nadanie uprawnień Nurka Ratownika (PADI Rescue Diver). 

Szkolenie trwa od 18 do 24 godzin. Prowadzone jest metodami aktywnymi, przy wykorzystaniu nowoczesnych form nauczania – prezentacji multimedialnych, filmów dydaktycznych, pokazów oraz praktycznych ćwiczeń udzielania pierwszej pomocy. 

Program szkolenia zawiera:

 • ocenę miejsca zdarzenia
 • korzystanie z zabezpieczeń
 • ocenę wstępną poszkodowanego
 • resuscytację krążeniowo – oddechową
 • postępowanie przy poważnych krwotokach, wstrząsach, urazach kręgosłupa, zadławieniach
 • postępowanie w przypadku ukąszeń, ataków duszności, złamań, zwichnięć i stłuczeń
 • postępowanie w przypadkach zatruć, ataków padaczki
 • postępowanie z ciałami obcymi w ciele, oku, nosie, uchu
 • bezpieczną pozycję ułożenia poszkodowanego
 • użycie automatycznych defibrylatorów zewnętrznych AED
 • unieruchamianie kończyn
 • bandażowanie i opatrywanie ran
 • łańcuch przeżycia