Pierwsza pomoc przedmedyczna

Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej (Emergency First Response Primary Care – CPR) skierowane jest do pracowników instytucji państwowych i samorządowych, pracowników placówek użyteczności publicznej, pracowników supermarketów, średniego personelu nadzoru w zakładach pracy, nauczycieli, higienistek szkolnych, nauczycieli i instruktorów sportowych oraz form rekreacji ruchowej, opiekunkek osób starszych i niepełnosprawnych, zawodowych kierowców, kierowników zmiany i kasjerów w supermarketach, pracowników stacji paliw, pracowników ochrony, brygadzistów w zakładach przemysłowych oraz wszystkich osób odpowiedzialnych za zakładowe apteczki pierwszej pomocy. Kurs ten jest także wymagany dla wszystkich tych osób, które ubiegają się o nadanie uprawnień Nurka Ratownika (PADI Rescue Diver). 

Szkolenie trwa od 12 do 16 godzin. Prowadzone jest metodami aktywnymi, przy wykorzystaniu nowoczesnych form nauczania – prezentacji multimedialnych, filmów dydaktycznych, pokazów oraz praktycznych ćwiczeń udzielania pierwszej pomocy. 

Program szkolenia zawiera:

  • ocenę miejsca zdarzenia
  • korzystanie z zabezpieczeń
  • ocenę wstępną poszkodowanego
  • resuscytację krążeniowo – oddechową
  • postępowanie przy poważnych krwotokach, wstrząsach, urazach kręgosłupa, zadławieniach
  • bezpieczną pozycję ułożenia poszkodowanego
  • łańcuch przeżycia