Szkolenie dla pracowników instytucji i firm

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników instytucji państwowych i samorzšdowych, pracowników placówek użyteczności publicznej, pracowników supermarketów, średniego personelu nadzoru w zakładach pracy itp. 

Szkolenie trwa 4 godziny lekcyjne (1 godzina lekcyjna trwa 50 minut). Prowadzone jest metodami aktywnymi, przy wykorzystaniu nowoczesnych form nauczania – prezentacji multimedialnych, filmów dydaktycznych, pokazów oraz praktycznych ćwiczeń udzielania pierwszej pomocy. 

Program szkolenia zawiera:

  • ocenę miejsca zdarzenia
  • korzystanie z zabezpieczeń
  • ocenę wstępną poszkodowanego
  • resuscytację krążeniowo – oddechową
  • bezpieczną pozycję ułożenia poszkodowanego
  • pomoc przy zadławieniach
  • postępowanie przy poważnych krwotokach
  • łańcuch przeżycia